Валутни курсове

Хороскоп

четвъртък, 31 май 2012 г.

Парламентът реши: Гроздовата поне 40 градуса


Традиционни български спиртни напитки и продукти са винена, гроздова, джиброва и плодова ракия, ракия от плодови джибри, анасонова спиртна напитка "Мастика", мента, винен, зърнен и плодов дестилат. Това записа парламентът в новия закон за виното и спиртните напитки, който днес беше приет окончателно на второ четене.

Според него минималното алкохолно съдържание на винената ракия трябва да е 37,5 обемни процента, а на гроздовата - поне 40 градуса.

По-нискоалкохолна може да е ракията от гроздови джибри, за която изискването е минимум 37,5 обемни процента. Същото алкохолно съдържание е минимумът, ако напитката се продава за плодова ракия и ракия от плодови джибри.

За мастиката минимумът алкохол според закона е 47 обемни процента.

Ако напитките не отговарят на тези изисквания, глобата е от 3 000 до 30 000 лв.

До 100 000 лева може да стигне санкцията за използване на търговска марка или друго означение на спиртна напитка, от които се създава представа за местен продукт или за внос, а всъщност произходът не е истински.

Между 3 000 и 10 000 лева е глобата за физически лица, които използват чуждо име или чужд адрес при етикетиране на вина или лозаро-винарски напитки. Според закона данните, използвани при етикетирането, не трябва да въвеждат в заблуждение относно алкохолното съдържание на продукта, произхода, качеството и сорта на грозде, реколтата и действителния обем на съда.http://dnes.bg

0 коментара

Публикуване на коментар