Валутни курсове

Хороскоп

четвъртък, 12 юли 2012 г.

Замърсяване в Черно море


На 9 юли в Регионалната лаборатория - Варна, е получен сигнал от директора на Басейновата дирекция за управление на водите "Черноморски район" - Варна, за замърсяване на Черно море след наводненията в Краснодар, съобщава на сайта си Изпълнителната агенция по околната среда.

Вчера екип на Регионалната лаборатория е извършил обследване на крайбрежните морски води срещу село Крапец. Не се наблюдава видим филм от нефтопродукти на повърхността на водата, се посочва в съобщението.

Взета е проба за лабораторни изпитвания по показатели: азот - амониев, нитритен, нитратен; фосфати, олово, кадмий, никел, желязо, летливи органични съединения и органохлорни пестициди.

Резултатите от анализите ще бъдат предоставени на Басейновата дирекция.http://news.bg

0 коментара

Публикуване на коментар