Валутни курсове

Хороскоп

четвъртък, 9 август 2012 г.

3,7% ръста на средната работна заплата за второто тримесечие

Ръст от 3.7% на средната работна заплата за второто тримесечие и нарастване с 2.3% на наетите лица за същия период.

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за наетите лица и средна работна заплата през второто тримесечие на 2012 година .

Средната месечна работна заплата се увеличава и достига 758 лева, като през април е била 760 лв., за май - 758 лв., и за юни  - 755 лева.  

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности"- с 10.0%, „Образование" - с 8.4%, и „Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.9%.

На годишна база нарастването е още по-осезаемо. През второто тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.4% спрямо второто тримесечие на 2011 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Други дейности" - с 22.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 18.9%, и „Професионални дейности и научни изследвания" - с 16.2%.

Обобщените данните на НСИ показват, че на годишна база средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2012 г. в обществения сектор нараства с 4.0%, а в частния сектор - с 10.2%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на  2012 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности:

- „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 776 лв.

- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 547 лв.

- „Финансови и застрахователни дейности" - 1 533 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

- „Административни и спомагателни дейности" - 498 лв.

- „Хотелиерство и ресторантьорство" - 499 лв.

- „Селско, горско и рибно стопанство" - 572 лева.http://news.bg

0 коментара

Публикуване на коментар