Валутни курсове

Хороскоп

сряда, 6 юни 2012 г.

Книжките на професионалните шофьори с давност 5 години


Шофьорските книжки на професионалните шофьори, които имат категория С, или още по-горните D и E, да се издават за срок от 5 години, предвиждат промени в Закона за българските лични документи, които бяха приети от Министерски съвет след днешното заседание.

Срокът на валидност на свидетелствата за категории AM, Al, А2, А, В, В1 и BE става 10 години, а за категории С, СЕ, CI, С1Е, D, DE, D1 и DIE - 5 години.
Предвижда се промяната да влезе в сила от 19 януари 2013г., а до тази дата се прилагат съществуващите правила относно срока на валидност на свидетелството за управление на МПС.

Издадените преди 19 януари 2013 г. свидетелства за управление на МПС са валидни за срока, посочен в тях, пише в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта.

Според промените от 20 до 150 лева ще бъде глобата за шофьор, който при промяна на постоянния си адрес по лична карта не подаде и заявление за подновяване на шофьорската си книжка в срок до 30 дни.http://dnes.bg

0 коментара

Публикуване на коментар